Livsmedels- och jordbruksorganisation inom (FAO) FN i dag anser att 87% av världens fiskbestånd är antingen överexploaterade eller fullt utnyttjande (SOFIA rapport, 2012)

Ecolomega använder enbart bi-produkter av dansk öring, från 100% hållbar och socialt ansvarsfull och fullt transparent försörjningskedja. Dessutom från öppna danska färskvattendammar, som anses ha världens minsta miljöpåverkan, då återcirkulationen av vatten inte belastar den närliggande miljön.

Efter skörden ska fisken bearbetas inom enbart några timmar. Detta för att får en så färsk produkt som möjligt (se jämförande tidslinje på under "färskhet"). En unik metod som avger ca en tredjedel CO2-avtryck vid transport jämfört med vildfångad fisk, beräknat av "Global Warming Potential Factor". 

Genom att använda andra delar av fisken än enbart filén, dvs bi-produkter, drar man nytta av hela fisken och tar därmed hållbarhetsfrågan och problematiken om utfiskningen av haven till en ny nivå.