Utdrag ur regelverket för ekologiskt certifierad fiskhållning i Danmark:
 
  • Ekologiskt certifierad fisk ska leva under förhållanden som återspeglar de bästa förutsättningarna i naturen - inklusive väl syresatta strömmande vatten, och strikta krav på innehåll av föroreningar (min 65% syre). 
  • Ekologiskt certifierad fisk ska ha tillgång till tillräckliga mängder av foder och endast från naturliga, GMO-fria källor. Dessutom fria från artificiella färgämnen. Vidare skall det marina innehållet i fodret produceras från s.k. “cut-offs” (bi-produkter) från fiskindustrin. Om tillägg till fodret görs måste det bara vara av marint innehåll från icke hotade arter. Vegetabiliska oljor som används får endast komma från ekologiska gårdar/grödor.
  • Behandling av fisken eller dammarna, med hjälp av konventionella kemikalier eller havslössborttagningsmedel, som skadar vattenmiljön, är ej tillåtna.
  • Vilda fiskar ska kunna fritt passera de naturliga floder och bäckar som omger de ekologiska fiskodlingarna, Vatten som släpps ut i naturen ska kontrolleras för innehåll av syre, nitrat, nitrit, fosfor, etc. för att säkra balansen med naturen och därmed inte skada miljön.
  • Ekologiskt certifierade fiskodlingar ska ha långsiktiga planer för hållbarhet och full spårbarhet från rom till färdig produkt samt prioritera användningen av grön energi och hållbara material för att minimera resursanvändning.
  • Ekologiskt certifierad fisk ska ha tillräckligt med utrymme för att röra sig naturligt runt utan att skada varandra - fisken ska undvika att stressas i onödan.
  • Särskilda krav ställs för hantering och transport av ekologisk fisk. De organiska fisken ska fångas med mjuka processer (nät), för att minimera stress, och transporteras i behållare som är godkända för ekologiska fisktransporter. Vid ankomsten till fabriken ska man använda "elektricitet" med hjälp av en EU-godkänd högspänningsmodell, för att undvika att fisken “lider” i onödan. 
  • Ekologiskt certifierade fiskodlingar skall ha ett s.k. “hälsouppföljnings-samarbete” etablerat genom avtal med veterinär samt ingen användning av avelstekniska behandlingar (hormoner eller liknande) får ske.


Ecolomega är gjord på ekologiskt certifierad fisk som dessutom är närproducerad, bara 50km från produktionsanläggningen.